site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 archiwum
17
11-2017
ZEBRANIA Z RODZICAMI
PATRYCJA PTAK-ŻOŁNA
W dniach 22 i 23 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami.
Zapraszamy również na indywidualne konsultacje z nauczycielami od godz. 16:30 - 17:30.
Nauczyciele wychowawcy, którzy w danym dniu odbywają spotkanie z rodzicami, zapraszają na konsultacje od 16:45-17:45.

Dyżur pełnić będą:

- dyrektor oraz wicedyrektorzy

- kierownik ODiDZ oraz kierownik warsztatów

- pedagodzy i psycholog szkolny

- nauczyciele

HARMONOGRAM 22.11.2017

HARMONOGRAM 23.11.2017
15
11-2017
WRĘCZONO STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW!
PATRYCJA PTAK-ŻOŁNA
Dominika Leszczyńska z klasy 3TMe została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 8 listopada 2017r. 
w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach wiedzy - co najmniej dobre.

Z województwa małopolskiego otrzymało je 307 uczniów, wśród których znalazła się nasza najlepsza uczennica. Dominika już po raz drugi uzyskała najwyższą średnią ocen 
w szkole, która w tym roku wyniosła 5,45.

W przypadku Dominiki wraz za najwyższą średnią ocen, idą także Jej liczne uzdolnienia i zainteresowania. Uczennica jest zaangażowana w pracę na rzecz szkoły, umilając nam wszystkie akademie i uroczystości szkolne swą piękną grą na wielu instrumentach.
15
11-2017
NASZE LISTOPADOWE ŚWIĘTOWANIE
MAŁGORZATA BIELAWSKA-WOŁEK
Po ostatnim z trzech zaborów, w 1795 roku Polska zniknęła z mapy Europy. Liczne powstania i zrywy niepodległościowe nie były w stanie doprowadzić do odzyskania suwerenności. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą dla Polaków. I choć proces odzyskiwania niepodległości był bardziej złożony i nie zamykał się w jednym dniu – to właśnie 11 listopada został ustanowiony świętem narodowym. Jest to symboliczna data podkreślająca koniec I wojny światowej rozejmem w Compiegne i przekazanie władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Ten dzień stał się początkiem długiego procesu odbudowy Państwa Polskiego. Dziś w wolnej Polsce, w listopadowy dzień świętujemy zdarzenia, które stały się początkiem budowania Państwa Polskiego po 123 latach zaborów.

Nasza szkoła zaangażowała się w uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości nie tylko 11 listopada. Na szkolnych korytarzach od kilku dni można było poczuć atmosferę skłaniającą do refleksji i budującą wyjątkowy nastrój, a uczniowie mogli pokazać patriotyczną postawę nie tylko poprzez udział w widowiskach. Blisko 70 uczestników wzięło udział w Małopolskim Niepodległościowym Dyktandzie zorganizowanym na etapie szkolnym przez panią Marzenę Lechowicz – Liro. Spośród nich czterech finalistów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, gdzie sukces odniosło dwoje naszych uczniów.

Świętowaliśmy również w trakcie wtorkowych i czwartkowych apeli, które poprzedzały świąteczny weekend. Na tę okazję klasa 2Ti Przygotowała specjalny program, który nawiązywał do zdarzeń historycznych grubą czcionką zapisanych w dziejach naszej ojczyzny.

W sobotę 11 listopada, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego razem z Dyrektorem Jerzym Soską i opiekunami wzięli udział w lokalnych obchodach. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystości rozpoczynała zbiórka pocztów sztandarowych. Następnie przy dźwiękach orkiestry uczestnicy przemaszerowali do kościoła pw. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba i wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny , a po uroczystej mszy wszyscy udali się w kierunku Pomnika Nieznanego Żołnierza, gdzie zostały złożone kwiaty. Tego dnia aura nie była przyjazna, a mimo to duch patriotyzmu nie opuszczał uczestników pochodu, a szczególnie pięknym momentem było wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego.

Z okazji Święta Niepodległości w poniedziałek 13 listopada, odbył się też Młodzieżowy Turniej Strzelecki. Wzięło w nich udział 7 uczniów naszej szkoły. Drużyna ZSP nr 2 zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej, a spośród uczestników wyróżnili się Bartosz Kobyłecki – 2Ti i Kamil Skoczek – 3TMe.

Ukoronowaniem obchodów niepodległościowych na Zielonce było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zorganizowane przez panią Annę Rudnik i panią Agnieszkę Janicką - Dudek. Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele dni, a dzięki nim muzyka towarzyszyła nam codziennie, nieustannie przypominając o wydarzeniach sprzed blisko stu lat. W trakcie występu zarówno młodzież jak i nauczyciele z pełnym zaangażowaniem śpiewali piosenki przy akompaniamencie naszych wspaniałych, szkolnych muzyków.
14
11-2017
RADOŚNIE DLA NIEPODLEGŁEJ…
ORGANIZATORZY
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w poniedziałek 13 listopada odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych. Radośnie dla Niepodległej zaśpiewali uczniowie z klas: 4TMG, 4 TE, 4 TGs, 2 TGs, 2 TIG, 2 TI, 1 TGs oraz dyrekcja i nauczyciele ZSP nr2. Wspólne muzykowanie odbyło się w naszej szkole po raz drugi i cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. W zróżnicowanym repertuarze każdy mógł znaleźć swoją drogę do wyrażenia radości z faktu posiadania niepodległej Ojczyzny. Podziękowania kierujemy do zespołu muzycznego, akustyków oraz osób przygotowujących i sprzątających świetlicę szkolną.

Nad całością czuwały Panie Anna Rudnik i Agnieszka Dudek-Janicka.
14
11-2017
WYNIKI KONKURSU VERMESSUNGSINSTRUMENTE
MONIKA PISKORZ-JONIEC

Dnia 13.11.2017 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Vermessungsinstrumente“.

Nagrodzone osoby to:
I miejsce – Diana Oleksy, kl. 2 TIG
II miejsce – Julia Solarz, kl. 2 TIG
III miejsce – Marlena Szpak, kl. 2TIG

Prace konkursowe można zobaczyć w sali PK. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom talentu i kreatywności.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) - nową szansą na rozwój szkoły”. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – projekt mobilność kadry edukacji szkolnej i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji obejmuje okres od 01.09.2016 r. do 30.11.2017 r., a całkowite dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 222 856,09 zł.