site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator SZKOŁA separator patron
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Kuratorium Okręgu Szkolnego dla Województwa krakowskiego i miasta Krakowa pismem z dnia 29 lipca 1971 roku nadały Technikum Mechaniczno-Elektrycznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brzesku imię "Bohaterów Westerplatte". Formalnościom stało się więc zadość teraz przyszedł czas na organizowanie oficjalnych uroczystości i szukanie fundatorów sztandaru.
image
Certyfikat zaświadczający, że Szkoła jest członkiem Klubu Szkół Westerplatte
W dniu 15 stycznia 1972 roku (w rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod okupacji niemieckiej - kto o tym jeszcze pamięta?) szkole OFICJALNIE nadano imię "BOHATERÓW WESTERPLATTE" oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy - Fabrykę Opakowań Blaszanych (obecnie POL-AM PACK) w Brzesku.
image
Zdjęcie z roku 1972. Przewodniczący Rady Narodowej w Brzesku Jan Szczepaniec wręcza sztandar dyrektorowi szkoły Józefowi Paczyńskiemu
image
Awers i rewers naszego sztandaru
W uroczystości tej brali udział obrońcy Westerplatte: mjr Jan Gryczman, mjr Leon Pająk, Komandor Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni - Jerzy Pawłowski oraz uczestnik walk wyzwoleńczych II wojny światowej mjr Rudolf Burzycki.
image
Zdjęcie z roku 1972. Od lewej za stołem: mjr J. Gryczman, mjr L. Pająk, komandor WSM J. Pawłowski, mjr R. Burzycki. Pierwszy z lewej dyr. J. Paczyński
Nadaniu szkole imienia towarzyszyło wiele dodatkowych imprez i spotkań. Najważniejszym z nich była zorganizowana przez uczniów wieczornica, na której wspomniano wydarzenia na Westerplatte z 1939r. W wieczornicy wzięli udział ówcześni obrońcy Westerplatte mjr Jan Gryczman, mjr Leon Pająk oraz Komandor Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni - Jerzy Pawłowski i uczestnik walk wyzwoleńczych II wojny światowej mjr Rudolf Burzycki (na fotografii obok patrząc od lewej za stołem).
image
Tablica pamiątkowa przy wejściu do szkoły