sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik elektryk

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 4. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 5. montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - E7 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • K2 - E8 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • K3 - E24 - eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
ikonka

E7 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 2. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 5. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 6. rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 7. rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 8. określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 9. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 10. odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych.
ikonka

E8 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 2. rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 3. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 4. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 5. przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 6. sporządza schemat montażowy instalacji;
 7. trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 8. dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 9. wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 10. sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem.
ikonka

E24 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 7. dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 8. dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 9. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 10. ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki