sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik żywienia i usług gastronomicznych

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 3. planowania i oceny żywienia;
 4. organizowania produkcji gastronomicznej;
 5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:
 • K1 - T6 - sporządzanie potraw i napojów;
 • K2 - T15 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
ikonka

T6 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych; 9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.
ikonka

T15 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
 2. wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
 3. charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
 4. przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
 5. planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
 6. przestrzega zasad zamienności produktów;
 7. oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
 8. stosuje metody oceny sposobów żywienia;
 9. ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
 10. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki