sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik hotelarstwa

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 2. rezerwowania usług hotelarskich;
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:
 • K1 - T11 - planowanie i realizacja usług w recepcji;
 • K2 - T12 - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
ikonka

T11 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
 2. dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
 3. stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
 4. przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
 5. rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
 6. sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 7. przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
ikonka

T12 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
 2. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
 3. rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
 4. dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
 5. obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
 6. stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
 7. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
 8. utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
 9. przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
 10. przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki