sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik informatyk

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki, poprzez przemysł, na rozrywce skończywszy.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. montowania oraz eksploatacji komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - E12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • K2 - E13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
 • K3 - E14 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
ikonka

E12 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
 2. wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
 3. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 4. montuje komputer osobisty z podzespołów;
 5. modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
 6. planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
 7. instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
 8. stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 9. instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
 10. konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym.
ikonka

E13 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego.
ikonka

E14 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 2. tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 3. tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 4. wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 5. rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 6. tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 7. projektuje strukturę witryny internetowej;
 8. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 9. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 10. testuje i publikuje witryny internetowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki