sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

kierowca mechanik

3-letnia szkoła branżowa I stopnia

ikonka

opis zawodu

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 2. planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 3. kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 4. prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 5. prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 6. wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 7. prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:
 • K1 - realizowanie zadań przewozowych;
 • K2 - wykonywanie przeglądów i napraw pojazdów samochodowych.
ikonka

K1 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń potrafi stosować przepisy prawa dotyczące kierowania pojazdami obowiązujące na terenie kraju oraz w przewozach międzynarodowych;
 2. stosować przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców;
 3. stosować przepisy regulujące warunki przewozu określonych towarów;
 4. sprawdzać i oceniać stan techniczny pojazdu przed wyjazdem;
 5. kierować pojazdem samochodowym w różnych warunkach drogowych;
 6. użytkować pojazd zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem;
 7. analizować i dostosować trasę przejazdu do wykonywania zadań transportowych;
 8. korzystać z map, atlasów, planów miast oraz urządzeń nawigacyjnych.
ikonka

K2 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń potrafi dobierać układy, zespoły, podzespoły i części pojazdów samochodowych do napraw;
 2. sprawdzać wyposażenie podstawowe i dodatkowe pojazdów;
 3. wykonywać regulacje podzespołów pojazdów samochodowych;
 4. usuwać usterki pojazdów samochodowych;
 5. dobierać narzędzia i przyrządy do diagnozowania, regulacji i napraw pojazdów samochodowych;
 6. dobierać i wymieniać płyny eksploatacyjne pojazdu;
 7. wypełniać dokumentację obsługi lub naprawy pojazdu;
 8. obliczać czasochłonności operacji obsługowych i naprawczych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki