sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

technik mechatronik

4-letnie technikum

ikonka

opis zawodu

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Styka się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itp. Mechatronika pozwala urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - E3 - montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • K2 - E18 - eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • K3 - E19 - projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
ikonka

E3 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 3. dobiera materiały konstrukcyjne;
 4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 5. przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 6. określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
 7. dobiera techniki łączenia materiałów;
 8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 9. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 11. ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.
ikonka

E18 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
 5. określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
 7. instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
 8. podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 9. podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
 11. wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 12. sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
ikonka

E19 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki