sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

mechatronik

3-letnia szkoła branżowa I stopnia

ikonka

opis zawodu

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Styka się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itp. Mechatronika pozwala urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

ikonka

umiejętności absolwenta

Uczeń kształcący się w zawodzie Mechatronik w trakcie kształcenia nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
  1. podstaw elektrotechniki i elektroniki, doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych;
  2. sporządzania szkiców i rysunków technicznych części maszyn, rozróżniania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, wykonywania pomiarów warsztatowych, wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;
  3. montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:
  • EE.02. - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (kwalifikacja wspólna z pierwszą kwalifikacją technika mechatronika).
ikonka

możliwości dalszego kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki