sidemenu

technikum

szkoła branżowa I stopnia

liceum ogólnokształcące

ikonka

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3-letnia szkoła branżowa I stopnia

ikonka

opis zawodu

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

ikonka

umiejętności absolwenta

Absolwent uczący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.
ikonka

kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie wyodrębniono trzy kwalifikacje:
 • K1 - B5 - montaż systemów suchej zabudowy;
 • K2 - B6 - wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich;
 • K3 - B7 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.
ikonka

B5 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
 2. rozróżnia rodzaje izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 4. sporządza przedmiar robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 6. dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 7. wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy.
ikonka

B6 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
 4. sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
 6. dobiera techniki wykonania robót malarskich;
 7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich;
 8. przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
 9. wykonuje powłoki malarskie;
 10. wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami;
ikonka

B7 - wybrane zagadnienia

 1. uczeń rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości;
 2. określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
 3. rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania;
 4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
 5. sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 6. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich;
 7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;
 8. przygotowuje podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów;
 9. wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
 10. wykonuje podkłady podłogowe;

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
14 663 16 03, szkola@zsp2.edu.pl

www.zsp2.edu.pl

projekt i wykonanie: Wojciech Nowacki