technik budownictwa
technik budownictwa
obszar
budowlany
opis kierunku

Trudno wyobrazić sobie by jakikolwiek budynek powstał bez fachowego nadzoru wykształconego specjalisty budownictwa. Planowanie, kosztorysowanie oraz prowadzenie etapów budowy to elementy wspólne zarówno dla budowy domu jednorodzinnego jak i drapacza chmur.

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

konstrukcje budowlane
technik budownictwa:
nadzór robót budowlanych
technik budownictwa:
kosztorysowanie
technik budownictwa:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować przede wszystkim w zespole.

Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.

Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą.

Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.

Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.

Możesz pracować za granicą.

Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko