technik elektryk
technik elektryk
obszar
elektryczno
elektroniczny
opis kierunku

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

konserwacja maszyn
technik elektryk:
montaż instalacji
technik elektryk:
eksploatacja
technik elektryk:
ja, ty, my, oni...

Twoja praca może mieć charakter indywidualny, jeśli dotyczy naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypad- ku instalatorstwa elektroenergetycznego.

Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi.

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych do 1 kV.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkują- cych i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Możesz prowadzić własną firmę usługową.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko