elektryk
elektryk
obszar
elektryczno
elektroniczny
opis kierunku

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

montaż i konserwacja maszyn
elektryk:
montaż instalacji
elektryk:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie i w zespole.

Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc.

Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi.

Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo, że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej.

kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwali kacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Możesz prowadzić własną firmę.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko