technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i usług gastronomicznych
obszar
turystyczno
gastronomiczny
opis kierunku

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

Umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

sporządzanie potraw
technik żywienia i usług gastronomicznych:
organizacja i usługi
technik żywienia i usług gastronomicznych:
ja, ty, my, oni...

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.

Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi.

Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.

Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko