technik hotelarstwa
technik hotelarstwa
obszar
turystyczno
gastronomiczny
opis kierunku

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

recepcja
technik hotelarstwa:
obsługa gości
technik hotelarstwa:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w zespole.

Ciągle będziesz się kontaktować z wieloma osobami i współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich.

kariera edukacyjna

Wymagana jest biegła znajomość języków obcych.

Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu biurowego.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, aytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko