dla dorosłych
dla dorosłych
opis kierunku

Oferta liceum ogólnokształcącego skierowana jest do osób dorosłych oraz absolwentów szkół zawodowych pragnących uzyskać wykształcenie średnie i zdobyć świadectwo dojrzałości. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

ja, ty, my, oni...

Nauka w liceum trwa 3 lata w przypadku absolwentów gimnazjów oraz 8-letnich szkół podstawowych oraz 2 lata dla absolwentów szkół zawodowych.

kariera edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki.

kariera zawodowa

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

Po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zsp2.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko