technik mechatronik
technik mechatronik
obszar
elektryczno
elektroniczny
opis kierunku

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Styka się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itp. Mechatronika pozwala urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

Technik Mechatronik montuje i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne, eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne oraz projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.

montaż systemów mechatronicznych
technik mechatronik:
eksploatacja
technik mechatronik:
projektowanie i programowanie
technik mechatronik:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w zespole.

Będziesz mieć szerokie kontakty z ludźmi – współpracownikami i osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są prace.

Będziesz udzielać rad i uczyć klientów obsługi skomplikowanych urządzeń.

Będziesz wykonywać czynności o podobnym charakterze.

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.

Wymagana jest umiejętność obsługi komputerów i programowania oraz znajomość języków obcych – angielskiego lub niemieckiego.

Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.

Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko