mechanik pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych
obszar
mechaniczny i
górniczo-hutniczy
opis kierunku

Dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny "wypycha"€ na drogi coraz to nowe rodzaje samochodów. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Fachowcy z doświadczeniem bez trudu znajdują pracę w tym zawodzie.

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

diagnoza i naprawa
mechanik pojazdów samochodowych:
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwali kacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko