technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik robót wykończeniowych w budownictwie
obszar
budowlany
opis kierunku

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Technik robót wykończeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie, suche zabudowy oraz organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych.

sucha zabudowa
technik robót wykończeniowych w budownictwie:
organizacja robót
technik robót wykończeniowych w budownictwie:
ja, ty, my, oni...

W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.

Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.

Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.

Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.

Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.

Możesz pracować za granicą.

Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

dołącz do nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

  • 14 663 16 03
  • szkola@zsp2.edu.pl
  • www.zstib.edu.pl
  • facebook.com/zsp2brzesko