site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
newMarker
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki- część II - aparatura kontrolno- pomiarowa oraz narzędzia - 1 zestaw (...) 
BOGDAN HAJDUGA
wczoraj
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki - część II - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz narzędzia - 1 zestaw - w ramach projektu: Modernizacja i wyposażenie (...) 
BOGDAN HAJDUGA
25.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY
Brzesko: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki - część I - stoły z panelem montażowym - 5 sztuk - w ramach projektu: Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia (...) 
BOGDAN HAJDUGA
20.02.2015
NABÓR NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH DO PROJEKTU
Informacja dot: "Mobilność uczniów" Erasmus+ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-1-PL01-KA102-001616 „Kompetencje (...) 
ELŻBIETA WOJNOWICZ
16.02.2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art, 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn. zm.) w prowadzonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. (...) 
BOGDAN HAJDUGA
13.02.2015
Album zawiera zdjęcia ze Święta Szkoły.
module_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_picmodule_pic
W sobotę 29 listopada br. odbyły się w naszej szkole zajęcia pokazowe dla studentów studiów podyplomowych „Mechatronika w edukacji” z Akademii Górniczo-Hutniczej. Gościem honorowym i zarazem inicjatorem czwartego już z kolei spotkania był pan profesor dr hab. inż. Jacek Cieślik z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
banner_1banner_2banner_3banner_4banner_5banner_6