site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator UCZNIOWIE separator pedagog szkolny
Czym się zajmuje pedagog szkolny?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:
 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto zgodnie z uzyskanymi dodatkowymi kwalifikacjami pedagodzy w ZSP nr 2 mogą organizować zajęcia specjalistyczne z zakresu: socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Aby się dowiedzieć więcej na temat tych dziedzin naszej pracy zachęcamy do zapoznania się z poniższymi stronami:
» informacje o pracy pedagoga szkolnego
» najważniejsze co trzeba wiedzieć z zakresu oligofrenopedagogiki
» artykuł na temat zajęć socjoterapeutycznych

Dla uczniów
W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów szkolnych. Zawsze możecie się do nas zwrócić o pomoc i zapewniamy, że podejmiemy wszystkie możliwe środki, aby tej pomocy udzielić. Czasem wystarczy z kimś spokojnie porozmawiać, by spojrzeć inaczej na niektóre problemy.
Wyznajemy kilka, ważnych dla nas zasad:
 1. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, jeżeli nie chcesz, aby ktokolwiek wiedział o Twoich sprawach – nie możemy działać wbrew Twojej decyzji.
 2. Staramy się podać pomocną dłoń i pokazać możliwości, jakie masz w konkretnej sytuacji, ale pamiętaj, że problemom trzeba wychodzić naprzeciw i próbować je rozwiązać samodzielnie.
 3. Szanujemy wszystkich uczniów.
 4. Szkoła to nie tylko nauka i problemy, lubimy kiedy dzielicie się z nami nie tylko swoimi smutkami, ale i radościami.
 5. Najważniejsze to dojść do porozumienia, tak, by wszyscy byli zadowoleni.
 6. Czasem trudno się przełamać, żeby poprosić o pomoc, ale zawsze lepiej spróbować niż żałować, że przepadła nam jakaś szansa.
Dla rodziców
Wiek dojrzewania to najtrudniejszy czas w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków i w myśl zasady „ Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć” zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią – rozwiązywać je wspólnie. Nie jesteście bowiem sami Drodzy Rodzice.

Chcemy umieszczać na naszej stronie poradniki, artykuły, informacje dzięki którym będziecie mogli Państwo wzbogacić swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości dotyczące wychowania i problemów młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli Państwo lepiej zrozumieć swoje dzieci, łatwiej dotrzeć do nich i wspólnie budować dobre relacje.

Godziny pracy pedagogów szkolnych
Małgorzata Bielawska – Wołek
Poniedziałek: 7.15 - 12.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 7.15 - 12.00
Czwartek: 7.15 - 12.00
Piątek: 12.00 - 15.45

Marzena Dzień
Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 7.00 - 12.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 11.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 12.00

Tel: 14 68 64 042
Pliki do pobrania
Depresja to zaburzenie nastroju

Zasady rozmowy z osobą chorą na depresję

O oporze i obawach w korzystaniu z pomocy psychologicznej

Eurosieroctwo

Poradnik dla rodziców

Wakacje

Ulotka dla rodziców

Uzależnienie od Internetu

Przemoc w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Z prawem na ty

Ulotka o cyberprzemocy

www.waznelekcje.pl

www.odwagaratujezycie.pl

Zagrożenia związane z alkoholem

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Dlaczego palenie papierosów jest szkodliwe?

Papieros zapala się w mózgu

Dobry powód by rzucić palenie